En avancerad telefonisttjänst i enkel förpackning

27 juni 2013 09:17

Förenklad layout med avancerad funktionalitet
Med Operator 2.4 vill Telavox erbjuda ett avancerat redskap för företagets samtalshantering i en enkel och användarvänlig förpackning. Nya funktioner har tillkommit, men fokus har varit på att hantera samtal så intuitivt och effektivt som möjligt. Tidigare har liknande verktyg varit relativt komplexa och krävt tid och resurser för att kunna hanteras på rätt sätt. Det ska nu bli lättare att erbjuda en komplett telefonisttjänst som inte kräver omfattande utbildning för att kunna användas effektivt.

- Vi ser en utveckling mot att fler företag vill att det ska vara enkelare även för mindre erfarna telefonister att snabbt komma igång och förbättra företagets kundservice, säger Henrik Thorvinger, utvecklingschef på Telavox.

Effektivare samtalshantering
Med Telavox Operator 2.4 kan såväl den professionella som den mindre erfarna telefonisten ta ett helhetsgrepp om företagets telefoni. Via ett pedagogiskt gränssnitt, datorns tangentbord och standardiserade kortkommandon övervakar och styr telefonisten samtal i växeln på ett enkelt sätt. Om det t ex pågår ett möte kan telefonisten koppla samtal direkt till personens röstbrevlåda eller mobiltelefon. Vid behov finns även möjlighet att svara på samtal som ringer direkt till en övervakad anknytning. Telefonisten kan chatta, skicka SMS och e-post till alla övervakade anknytningar för en förbättrad kundservice och internkommunikation.

Hantera samtal till flera olika företag
Med inbyggt sk. “multi-tenant” stöd finns möjlighet att genom tjänsten Telefonist på distans på ett enkelt sätt övervaka och hantera samtal som ska till flera olika företag. Eftersom både telefonist och respektive företag sitter i Telavox växellösning är all information om de anställda uppdaterad vilket säkerställer hög kvalitet i bemötandet av kund.

Telefonisttjänst Operator


Tekniktung ingenjörskoncern låter Telavox sköta telefonin

20 juni 2013 09:17

Till hela sin svenska, såväl som norska organisation, har Rejlers – en av de största teknikkonsultföretagen i Norden – valt att låta Telavox leverera all fast och mobil telefoni till samtliga drygt 1 500 medarbetare.

Rejlerskoncernen är en av de största teknikkonsultföretagena i Norden och utför uppdrag inom energi, infrastruktur, industri, bygg och fastigheter. Med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor på ytterligare cirka 70 orter i Sverige, Finland, Estland, Ryssland och Norge finns drygt 2000 medarbetare. Omsättningen uppgår till 2 000 MSEK.

Egenutvecklad plattform förser samtliga medarbetare med telefonitjänster
Till hela sin svenska, såväl som norska organisation, har Rejlers valt att låta Telavox leverera all fast och mobil telefoni till samtliga drygt 1500 medarbetare. Telavox har en egenutvecklad operatörsplattform, är en fristående mobiloperatör i Telias mobilnät och är marknadsledande inom IP-baserad företagstelefoni i Sverige.

Mobiltäckning och engagemang avgjorde affären
Affären vanns i tuff konkurrens med flera av de traditionella telejättarna. Efter två veckolånga fälttester inom Rejlers visade det sig att Telia/Telavox mobiltäckning var bättre än övrigas, även utanför stadskärnorna. Bäst mobiltäckning tillsammans med Telavox engagemang, tekniskt avancerade kommunikationstjänster och flexibla affärsupplägg, gjorde att upphandlingskonsulten från Caperio, liksom Rejlers egen IT-ledning valde Telavox som långsiktig affärspartner.

- Med Rejlersaffären har vi på nytt demonstrerat Telavox förmåga att hjälpa också stora kunder få sofistikerade och innovativa kommunikationstjänster. Vi fortsätter förse flera av Sveriges och Nordens, mest kommunikationsintensiva organisationer med Unified Communication-lösningar. Jag är entusiastisk över det förtroende som visats oss och den stora potential det ger oss att vinna ytterligare storaffärer på nordisk basis, avslutar Peter Bonde, affärsområdeschef för Enterprisekunder på Telavox.

Implementering i sex steg
Utrullning och implementering kommer att ske i sex efterföljande steg, med start i september 2013. Dock har processen redan inletts genom anslutning av Telavox redundanta SIP-trunk och mobilintegration samt talkryptering till Rejlers Microsoft Lync-servrar. Hela projektet beräknas vara i hamn i början av november månad.

Affären är en av de största i Telavox historia och kommer initialt att löpa under 3 år.

Rejlers


Telavox i Linköping

2 maj 2013 11:08

Idag öppnar vi nytt kontor i Linköping för att bättre kunna bemöta efterfrågan från nya kunder i regionen, och för att kunna betjäna befintliga kunder på ett bättre sätt. Platschef är Mathias Knutsson som leder ett duktigt team på sex personer.

Kontoret ligger på Borgmästaregatan 6B, välkomna in på en inflyttningskaffe när ni har lust!

Telavox öppnar i Linköping


Klargörande kring Wywallet

22 april 2013 13:56

Telavox har valt att inte ansluta sig till tjänsten Wywallet. Det finns flera anledningar tilll detta:

- Tjänsten Wywallet har inte varit uppskattad från slutanvändarna och används därför i mindre utsträckning än förväntat.

- Det finns ett flertal konkurrerande lösningar på marknaden och det är ännu osäkert vilken/vilka lösningar som kommer bli dominerande.

- Flera stora kollektivtrafik-företag (ex. SL, Västtrafik) har valt en alternativ lösning som redan idag fungerar för Telavox kunder.

- Wywallet kräver omfattande investering från Telavox för anslutning vilket inte känns motiverat givet tjänstens låga populäritet och rådande osäkerhet kring marknaden för betal-sms.

För Telavox kunder innebär detta att i de fall en handlare tar emot betalning via sms-nr “72xxx” kommer köpet inte att kunna genomföras med ett Telavox-abonnemang. Om marknadssituationen för Wywallet skulle förändras i framtiden har vi möjlighet att ompröva beslutet och relativt snabbt få denna lösning på plats.


Telavox lanserar Telefonist på distans

15 april 2013 15:02

Fler företag upptäcker mervärdet i att någon besvarar de samtal som de själva inte har möjlighet till för att öka sin service och tillgänglighet. Det har operatören Telavox tagit fasta på och erbjuder nu sina kunder hjälp att besvara inkommande samtal med deras senaste tjänst Telefonist på distans.

Lättillgänglig information om företagets anställda
Genom växeltjänsten Telavox Unified Centrex är information om företags anställda; vem som är upptagen, på semester, eller i möte tillgänglig för Telavox telefonister vilket ger en unik möjlighet att ge samma service som en lokalt anställd person.

– Då båda parter sitter med Telavox växellösning kan vi garantera att de som ringer in får uppdaterad information om företagets anställda i realtid. Personalen uppdaterar enkelt sina profiler och eventuella informationsmeddelande via sin kalender, mobilapplikation eller telefoniapplikationen säger Fredrik Lindqvist, Marknadschef på Telavox.

Kostnader som följer behovet
Med Telefonist på distans slipper företaget fasta höga kostnader och bemanningsproblematiken som kan uppstå och får istället en kostnad som följer behovet menar Telavox.

– Vid tillfälliga arbetstoppar, konferenser eller sjukdom blir det mer lönsamt att endast betala för den faktiska trafiken istället för en fast kostnad menar Fredrik som även konstaterat att de flesta som väljer att hoppa på tjänsten är mindre företag som i nuläget inte har någon som kan besvara samtal och därför riskerar att missa potentiella affärer.

Mobil applikation