Fyra skäl att skaffa en brandvägg

02 november 2017

Om du inte redan installerat en brandvägg på ditt företag, bör du läsa denna artikel. Genom en enkel montering kan du skydda din dator mot besvärliga och kostsamma bekymmer. Här berättar vår samarbetspartner från Interlan, Johan Källdin, om varför en brandvägg är ett måste.

1. Varför är det viktigt att installera en brandvägg?

För att kunna säkerställa driften och minimera risken av hot, från både in- och utsida av nätverket. Det kan handla om virus och ransomware - som smittar din dator, låser den och begär sedan lösensumma för att låsa upp den. Interlans brandväggar har ett aktivt virusskydd som i realtid övervakar all trafik som går in och ut på nätverket.

Skulle någon ta med sig en virussmittad dator hemifrån kan man med hjälp av brandväggen se vilken enhet som är utsatt. Det blir allt vanligare att vi använder privata datorer eller andra enheter. Då är det viktigt att kunna se vilken enhet som kan utgöra en risk eller skada i företagets nätverk samt sätta begränsningar i vad personer ska komma åt på internet eller internt på företaget.

Brandväggen gör det också möjligt att på ett säkrare sätt kunna arbeta på distans, till exempel hemifrån, utan att bli utestängd från företagets system.

2. Hur mycket säkrare blir det med en brandvägg?

Det är lätt hänt man tror att en brandvägg och ett antivirus är samma sak. Idag bygger it-säkerhet på att bygga lager för att minska risken för sårbarheter. Brandväggen är det yttersta lagret av skydden. Utan en brandvägg tar man bort det yttersta och viktigaste lagret i företagets it-säkerhet.

3. Är det svårt att installera?

Nej, brandväggen levereras förkonfigurerad och är så passa användarvänlig att beställaren kan koppla in den själv. Uppdateringar av mjukvara/skydd sker löpande per automatik.

4. Nu är det mycket diskussioner kring it-säkerhet bl.a. nya lagen GDPR. Kan en brandvägg hjälpa mitt företag att lättare hålla mig till föreskrifter?

Eftersom GDPR handlar mest om rutiner och mindre om teknik, så utgör brandväggen en väldigt liten del. Men skulle du råka ut för intrångsförsök där personuppgifter läcker ut, finns i alla fall en möjlighet att det går att spåra vilken enhet som drabbats och utifrån det kartlägga vilken information som skulle kunna vara på drift.

Vill du veta mer, kontakta din Advisor på 020-100 000.