Kass inomhustäckning - här är lösningen

01 november 2017

Visst är det jobbigt när du har dålig mobiltäckning och du knappt hör vad kunden eller kollegan säger. Det leder ofta till irritation för båda parter och försvårar att driva en verksamhet. Därför erbjuder nu Telavox via Xelent mobiltäckning inomhus till ett fast pris, som löser problemet.

Idag räknar man med att 50 procent (25 milj.) av alla samtal sker genom mobiltelefon, 80 procent av dessa sker inomhus och cirka 20 procent av ytan i en vanlig kontorslokal saknar tillräckligt bra mobiltäckning.

Samtidigt ger nya byggtekniker dålig mobiltäckning inne i våra fastigheter. Material som dämpar signalen är betong och plåttak, men det som påverkar mest är energisnåla fönster. Även sämre telefonantenner i kombination med krav på högre datahastigheter orsakar problem.


Xelent installerar en så kallad repeaterutrustning som dirigerar om och fördelar radiosignalerna inne i fastigheten.

- Först identifierar vi var i fastigheten inomhustäckning behövs. Sen gör vi mätningar, inomhus och utomhus och tar fram ett designförslag, säger Håkan Tykö på Xelent.

Efter beställningen genomför Xelent tillståndsansökningar och därefter installeras och driftsätts lösningen.

Detta kan Xelent:s produkt förbättra: Förbättrad mobiltäckning (signalstyrka), högre mobil talkvalité, högre mobil datahastighet, bättre batteritid, lägre strålning samt bättre nätkapacitet.

Kontakta din Advisor om du har frågor: 020-100 000 eller läs mer och beställ tjänsten här: Xelent