GDPR på Telavox

Här kan du som är kund hos Telavox hitta information om hur din personliga information hanteras och hur Telavox arbetar i enlighet med GDPR. Observera att denna sida kommer att uppdateras med ny information kontinuerligt.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en europeisk förordning som syftar till att stärka skyddet av EU-invånares personuppgifter och ena regleringen i medlemsländerna. Mycket liknar föregående svenska lagar som exempelvis PuL (Personuppgiftslagen), men GDPR tar ett fastare grepp om rättigheterna för de individer vars data behandlas och ger större transparens när det gäller regelefterlevnad.

Hur behandlar Telavox dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för våra kunders räkning för att leverera, stödja och uppfylla vårt ansvar som din kommunikationsleverantör, enligt vårt serviceavtal, och inget annat.

Hur ser relationen ut mellan dig som kund och Telavox?

Telavox är din databehandlare vilket innebär att vi behandlar personuppgifter endast för våra kunders räkning för att tillhandahålla Telavox tjänster. Kunderna betraktas därför som personuppgiftsansvariga och GDPR föreskriver att varje personuppgiftsansvarig måste ha ett undertecknat databehandlingsavtal (DPA) med sina databehandlare. För att göra det lite lättare för våra kunder har vi utvecklat en DPA som du kan använda direkt med oss.

Telavox ansvar inför GDPR

På Telavox har vi alltid arbetat engagerat för att skydda de personuppgifter vi behandlar. Du kan läsa mer om hur vi arbetar och hur vi behandlar dina personuppgifter under rubrikerna till vänster.