Tillgänglighet för Telavox adminportal

Kontroll av personuppgifter, Telavox

Telavox är en kraftfull kommunikationstjänst designad för att kunden ska ha maximal självförsörjning. Kunden är personuppgiftsansvarig och Telavox kommer att fullgöra sina skyldigheter som databehandlare enligt ett undertecknat databearbetningsavtal (DPA). Detta dokument beskriver den tillgängliga Data Controller-funktionalitet som Telavox erbjuder slutanvändaren och administratören.

Vem kan komma åt vad?

Följande matris beskriver skillnaden mellan en enskild Användare och en Administratör och vilka personuppgifter dessa kan komma åt.

SLUTANVÄNDARES ÅTKOMST TILL ENSKILDA PERSONUPPGIFTER ADMINS ÅTKOMST TILL ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER
Ta bort/ändra/blockera licens X
Återställ lösenord X
Få åtkomst till PIN/PUK-koder X X
Få tillgång till röstmeddelanden X
Ändra information på kontaktkort X X
Se mobildataförbrukning X X
Lägg till/ta bort platsrapportering X X
Få åtkomst till inspelade samtal X* X*
Läs chattmeddelanden X
Lägg till/ta bort kömedlemmar X
Se köstatistik X X*
Visa samtalslistor X X*

* Endast möjligt om specifika tilläggsfunktioner köps.

Vem kan vara admin?

En Data Controller kan ha flera Administratörer och en Administratör kan lägga till eller ta bort andra administratörer direkt. Det är också möjligt för en Data Controller att inte ha en administratör alls.

Frågor?

Om du har fler frågor, vänligen kontakta din Advisor.