Onze acties voor duurzaamheid

Telavox' verbintenis voor 2023

In 2023 zal Telavox gaan werken volgens SBTi en het GHG-Protocol.

Het GHG-protocol is een wereldwijde standaardisatie voor het meten, beheren en rapporteren van broeikasgasemissies.

Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is een raamwerk voor bedrijven om wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen op te stellen in lijn met wat nodig is om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te halen.

Het bepalen van de Science Based Targets begint met het identificeren van de uitstoot van het bedrijf met betrekking tot de drie emissiegebieden die zijn gedefinieerd in het GHG-Protocol. Wereldwijd passen duizenden organisaties deze kaders toe en in 2023 zal Telavox een van hen zijn.

De doelen die Telavox heeft gesteld voor onze duurzaamheidsacties in 2023 zijn gebaseerd op wat wetenschappers van vitaal belang achten om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius volgens de Overeenkomst van Parijs. Een belangrijk onderdeel van onze doelen is om in 2030 een volledig klimaatneutrale waardeketen te hebben. Om dit te bereiken hebben we de volgende doelen gesteld:

- Als bedrijf zal Telavox zijn uitstoot tot 2030 met 10% per jaar verminderen.
- De onderaannemers van Telavox zullen wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen stellen. We werken actief aan de follow-up van hun inspanningen.

In 2023, tegen het tweede kwartaal, verbindt Telavox zich ertoe ons huidige systematische milieuwerk aan te vullen met de doelstellingen volgens SBTi en het GHG-protocol.


Ga voor meer informatie naar de websites van Science Based Targets en Greenhouse Gas Protocol. U kunt ook ons duurzaamheidsverslag van 2021 lezen.

Op wetenschap gebaseerde doelen

Lees verder
Protocol broeikasgassen

Lees verder
Telavox duurzaamheidsverslag 2022

Lees verder

Zie Telavox in actie

We laten u graag zien wat Telavox voor uw bedrijf kan betekenen - neem nu contact met ons op voor een demonstratie.