Telavox hållbarhetsarbete

Telavox åtagande för 2023

Under 2023 kommer Telavox att börja arbeta enligt SBTi och GHG-Protocol.

GHG-Protocol är en standardisering som tillämpas globalt för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Parisavtalet.


Fastställandet av Science Based Targets börjar med att identifiera företagets utsläpp, med hänsyn till de tre utsläppsområden som definieras i GHG-Protocol. Dessa ramverk appliceras av tusentals verksamheter och företag runt om i världen över och Telavox ska under 2023 ingå bland dem.

De mål som Telavox har satt för klimatarbetet 2023 grundas i vad vetenskap menar är riktiga och grundläggande för att begränsa temperaturökning inom 1,5 grader enligt Parisavtalet. En drivande del av våra helhetsmål är att ha en helt klimatneutral värdekedja år 2030. För att nå detta har Telavox satt upp följande delmål:

- Telavox som verksamhet ska minska utsläpp med 10 % per år, fram till 2030.
- Telavox underleverantörer ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Dedikerade resurser på Telavox arbetar aktivt med uppföljning av deras arbete med.

Under 2023, senast under det andra kvartalet, åtar sig Telavox att komplettera nuvarande systematiska miljöarbete genom att komplettera med målsättning enligt SBTi och GHG-protocol.


För mer information, besök Science Based Targets och Greenhouse Gas Protocols hemsidor. Du kan också läsa vår hållbarhetsrapport för 2021.

Science Based Targets

Läs mer
Greenhouse Gas Protocol

Läs mer
Telavox hållbarhetsrapport 2022

Läs mer

Upplev Telavox i praktiken

Vi visar gärna hur Telavox kan hjälpa just ditt företag i praktiken. Varmt välkommen att boka en gratis demo!