Vores indsats for bæredygtighed

Telavox' forpligtelse i 2023

I løbet af 2023 vil Telavox begynde at arbejde i henhold til SBTi og GHG-protokollen.

GHG-protokollen er en global standardisering til at måle, styre og rapportere drivhusgasemissioner.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er en ramme for virksomheder til at sætte videnskabeligt baserede klimamål, der ligger på linje med det, der er nødvendigt for at nå målene i Paris-aftalen.

Fastlæggelsen af de videnskabsbaserede mål starter med at identificere virksomhedens emissioner på de tre emissionsområder, der er defineret i GHG-protokollen. Tusindvis af organisationer verden over anvender disse rammer, og i løbet af 2023 bliver Telavox en af dem.

De mål, som Telavox har sat for vores bæredygtighedsindsats i 2023, er baseret på det, videnskabsmænd mener er afgørende for at begrænse temperaturstigningen til maksimalt 1,5 grader celsius i henhold til Paris-aftalen. En vigtig del af vores mål er at have en fuldstændig klimaneutral værdikæde i 2030. For at nå dette har vi sat os følgende mål:

- Som virksomhed vil Telavox reducere sine udledninger med 10% om året frem til 2030.
- Telavox' underleverandører skal opstille videnskabeligt funderede klimamål. Vi arbejder aktivt på at følge op på deres indsats.

Inden andet kvartal i 2023 forpligter Telavox sig til at supplere vores nuværende systematiske miljøarbejde ved at tilføje målene i henhold til SBTi og GHG-protokollen.


Besøg webstederne for Science Based Targets-initiativet og Greenhouse Gas Protocol for yderligere oplysninger. Du kan også læse vores bæredygtighedsrapport fra 2021.

Science Based Targets

Læs mere
Greenhouse Gas Protocol

Læs mere
Telavox bæredygtighedsrapport 2022

Læs mere

Se mere om Telavox

Hvis du vil vide mere om, hvordan Telavox kan hjælpe din virksomhed, kan du kontakte os her.