Webinar

Designa för säkerhet

Tjänster blir aldrig säkrare än hur de används av användaren. Ibland kan till och med ökade barriärer snarare skapa en mer osäker IT miljö. Med användaren och användarupplevelsen i fokus blir det lättare att både få nöjdare användare och högre säkerhet. Tre lärdomar:

  • Gör det enklare att vara säker med hjälp av smart design.
  • Gör inga antaganden, utan läs på vad experterna säger.
  • Genom att fokusera på användaren blir det lättare att få både nöjdare användare och högre säkerhet.

Talare: Henrik Thorvinger, Head of Product Design at Telavox