Databehandlingsavtal

En viktig sak som GDPR anger är att en organisation ansvarar för hela värdekedjan av behandlade personuppgifter. Så om du som företag (den Dataansvarige) använder en leverantör (Databehandlaren) för att behandla dina anställdas och/eller kunders personuppgifter måste du ha ett avtal med den leverantören och se till att de följer GDPR. Telavox är en sådan databehandlare eftersom vi behandlar tex dina anställdas personuppgifter för att kunna leverera vår kommunikationstjänst.

För att göra det lite enklare för dig har vi tagit fram ett databehandlingsavtal (DPA) som beskriver att Telavox kommer att följa lagen och hur vi kan använda de personuppgifter som du tillhandahåller. DPA:n signeras enkelt med en e-signatur och därefter får du en PDF med avtalet och vi lagrar DPA:n tillsammans med ditt Serviceavtal.

Detta är enligt oss det viktigaste att komma ihåg om DPA:
 • Kunden måste försäkra sig om att de har rätt att förse oss med sina användares personuppgifter Det är upp till dig som kund att se till att du har rätt att ge oss vissa personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter för dina anställda.
 • Telavox kan endast behandla de angivna personuppgifterna för att uppfylla vårt avtal eller andra lagar Det innebär att vi endast kan behandla kunddata för att uppfylla våra skyldigheter som din kommunikationsleverantör, stödja våra tjänster och se till att du kan använda tjänsten som vi lovat. Vi kommer inte att använda din information på något annat sätt utan ditt uttryckliga medgivande.
 • Telavox ska ha rätt kompetens och förmåga att behandla dina uppgifter Vi kommer att se till att vår personal är rätt utbildad, att vi har nödvändiga system och resurser etc för att behandla dina uppgifter på ett säkert och rättvist sätt.
 • Telavox kommer att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra Vi kommer att se till att vi vidtar lämpliga åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra, vilket kan inkludera användandet av kryptering och pseudonymiseringsmetoder, kontinuerligt granska våra system och processer och övervaka våra system.
 • Telavox kommer att stötta dig i din begäran angående personuppgifter Vi kommer att stödja dig i din begäran om att modifiera, exportera, ändra och på andra sätt få tillgång till de personuppgifter du lämnat till oss, så att du kan uppfylla dina skyldigheter enligt GDPR.
 • Typer av personuppgifter som behandlas Telavox behandlar följande personuppgifter:
  • Namn
  • Epost
  • Användar-ID
  • Telefonnummer
  • IP-adress
  • Användargenererat innehåll, t.ex. samtalslistor
  • Användarbeteende, kraschrapporter för felsök
  • Fakturainformation

Dessutom kan Kundens användare ladda upp personuppgifter i tjänsten såsom profilbilder, position, adress, ytterligare kontaktuppgifter etc.